La rehabilitació de façanes a Andorra és una necessitat periòdica que necessitem en la gran majoria dels edificis. La reparació dels enfoscats mitjançant morters de ciment, per posteriorment pintar la façana cada cert temps. Aplicació d'enfoscats de tipus mono capa (una solució tècnicament més avançada). Però d'uns anys ençà, hi ha noves solucions que estan substituint aquestes dues opcions. Es tracta de nous sistemes dotats d'aïllament tèrmic. Perquè a banda dels criteris estètics, la tendència actual en rehabilitació de façanes és donar especial importància a les solucions tècniques que permeten l'estalvi energètic i econòmic, així com un menor o pràcticament nul manteniment. Així, el que s'està exigint actualment a les façanes és: Unes millors característiques d'aïllament tèrmic i acústic de la façana, disminuint els consums energètics per climatització Que tinguin un període de vida útil més llarg, dels 8-10 que dura una façana tradicional, allargar-ho a manteniment a períodes de 50 anys sense necessitat de cap manteniment.
Impermeabilització de cobertes a Andorra i terrasses a Andorra

Impermeabilització de cobertes i terrasses

Impermeabilització de cobertes a Andorra i terrasses a Andorra. En totes les edificacions i habitatges, arriba un moment en què la impermeabilització comença a donar símptomes d’esgotament i deteriorament, ja que apareixen les primeres taques per filtracions d’aigua o humitats de la coberta o terrassa. Les solucions impermeabilitzants, tenen una durabilitat màxima, en funció de Leer másImpermeabilització de cobertes i terrasses[…]

Restauració de façanes i rehabilitació d'edificis Especialistes en Rehabilitació d'edificis i restauració de façanes. A Reformes de Disseny i Reformes Integrals Andorra posem a la seva disposició tots els nostres coneixements i experiència per a assessorar-lo de quines són les intervencions i els tractaments més adequats per a garantir la bona execució de les tasques a realitzar. Els nostres professionals l'assessoraran en la rehabilitació, restauració integral i/o pintura del seu edifici per tal d'oferir-li un servei adaptat a les seves necessitats i així obtenir el millor resultat possible, una garantia de qualitat i professionalitat. Reformes de Disseny Andorra i Reformes Integrals Andorra s'encarrega, si així ho desitja, de tots els tràmits legals per a poder emprendre la realització dels treballs. SERVEIS DE REHABILITACIÓ Façanes, cobertes i patis, Aïllament de mitgeres i façanes, Reforma integral d'habitatges, Retirada de fibrociment, Escales i vestíbuls Pintura general (industrial i decorativa), Treballs verticals, Reforços estructurals, Adequació d'instal·lacions i Ascensors SERVEIS TÈCNICS Pressupostos gratuïts, Realització de projecte tècnic, Estudi bàsic de seguretat i salut, assessorament tècnic, obtenció de permisos d'obra, Direcció d'obra, Coordinació de seguretat Certificat final d'obra.

Restauració de façanes i rehabilitació d’edificis

Restauració de façanes i rehabilitació d’edificis Especialistes en Rehabilitació d’edificis i restauració de façanes. A Reformes de Disseny i Reformes Integrals Andorra posem a la seva disposició tots els nostres coneixements i experiència per a assessorar-lo de quines són les intervencions i els tractaments més adequats per a garantir la bona execució de les tasques Leer másRestauració de façanes i rehabilitació d’edificis[…]

CatalàEnglishFrançaisРусскийEspañol