Impermeabilització de cobertes i terrasses

Impermeabilització de cobertes a Andorra i terrasses a Andorra. En totes les edificacions i habitatges, arriba un moment en què la impermeabilització comença a donar símptomes d'esgotament i deteriorament, ja que apareixen les primeres taques per filtracions d'aigua o humitats de la coberta o terrassa

Impermeabilització de cobertes a Andorra i terrasses a Andorra. En totes les edificacions i habitatges, arriba un moment en què la impermeabilització comença a donar símptomes d’esgotament i deteriorament, ja que apareixen les primeres taques per filtracions d’aigua o humitats de la coberta o terrassa. Les solucions impermeabilitzants, tenen una durabilitat màxima, en funció de les circumstàncies de cada cas, el clima o la situació geogràfica, i passats uns anys, que poden ser entre 15 anys i 30 anys, cal renovar la impermeabilització. Això exigeix ​​gairebé sempre treballs d’obra per aixecar cobertes de teules de pissarra o de rajoles i així poder col·locar la nova solució impermeabilitzant.
Existeixen molts sistemes diferents per impermeabilitzar cobertes o terrasses a Andorra, alguns especialment indicats per aplicar en la rehabilitació de cobertes antigues, altres més adequats per aplicar en cobertes d’edificacions d’obra nova:
LÀMINES ASFÀLTIQUES
Són làmines compostes per derivats del petroli i de l’asfalt. Per a la seva col·locació en obra se’ls aplica calor amb un bufador, per estovar la seva base i aconseguir una perfecta adherència a la superfície de la coberta. Segons el material que les compon, es poden distingir entre les làmines bituminoses i les d’oxiasfalt. Poden tenir densitats entre 2 i 5 quilos x metre quadrat, i diversos tipus d’acabats. Per a la seva consistència conté fibres de polièster, de vidre o de polietilè. Abans de col·locar la làmina asfàltica s’ha de pintar la superfície d’obra amb una emulsió asfàltica de segellat i emprimació, d’aquesta manera es pot garantir la total impermeabilització un mimin de 10 anys, i fins a 20 anys, en funció de les agressions externes que pateixi la làmina, l’assolellament i de la climatologia de la zona geogràfica.
LÀMINES DE CAUTXÚ
Són làmines de cautxú sintètic, també anomenades per les inicials dels seus principals components, EPDM (etilè, propilè, diè i monòmer). S’apliquen de manera similar a les làmines asfàltiques.
SISTEMES LÍQUIDS
Material aplicable en forma líquida sobre la superfície, de composició molt variada (clor, cautxú, poliuretà, polímers, etc.). S’apliquen mitjançant l’ús de corró, broca o pistola d’aire i un cop aplicat, aquest es polimeritza donant lloc a un revestiment elàstic, en forma d’una capa adherida, semiadherida o solta sobre el suport. S’aconsegueix, d’aquesta manera, una pel·lícula impermeable i duradora capaç de garantir l’estanquitat del parament.
¿DE QUÈ DEPÈN LA DURADA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ?
La durada de la impermeabilització i l’eficàcia d’aquesta, dependrà de diversos factors:
La qualitat i tipus de sistema d’impermeabilització aplicat.
La correcta aplicació del sistema d’impermeabilització.
L’ús correcte de la zona impermeabilitzada, en funció de les seves característiques.
El manteniment de la zona impermeabilitzada.

CatalàEnglishFrançaisРусскийEspañol